Kdo jsme?

Kdo jsme?

Jsme společenství křesťanů, kteří žijí v Šumperku a v Olomouci. Jsme součástí jedné velké světové církve všech věřících a zároveň patříme do české Církve bratrské. Církev a kostel pro nás není jenom organizace, nebo jen místo z cihel a malty, ale hlavně lidé. Chceme se společně učit, co to znamená žít pro Boha se vším, co máme a všude, kde jsme.

Chceme taky být zdravou církví, která zakládá další církve jak v ČR tak ve světě, proto jsme součástí organizace Acts 29 Network, která zakládá další církve po celém světě.