Bez společenství to nejde

(Efeským 2:11-23) Společenství je pro křesťanství absolutně nezbytné. Křesťanství nikdy nebylo o tom, abychom si „svou víru“ žili sami doma.