Odstraňte zlého ze svého středu

Odstraňte zlého ze svého středu

(1 Korintským 5:9-13) Máme tak radikální postoj k hříchu? Hřích není jenom o tom, co děláš špatně, ale o tom, co miluješ.  Apoštol Pavel dokonce dojde k závěru, že bychom měli dokonce některé vyhodit z církve. Jak se nás týká dnes?

Text (ČSP)

9 Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky; 10 nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. 11 Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. 12 Proč bych měl soudit [i] ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? 13 Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!