Ospravedlnění z víry

(Římanům 3:21-22) Co to znamená mít víru, která ospravedlňuje? V co vlastně křesťané musí věřit?