Kázání v Víra

Jak nebýt pokrytec?

(Lukáš 12:1-12) Za pokrytectvím častokrát stojí strach a nejistota. Jak můžeme doopravdy žít to, čemu věříme, a nebýt pokrytci?

Proč se modlit?

(Lukáš 11:5-13) Nestačí jenom vědět „jak se modlit“, potřebujeme taky věřit tomu „proč se modlit“.