Kázání v Víra

Moralista a pokrytec

(Římanům 2:1-16) Když se mluví o hříchu, tak si často myslíme, že se mluví o někom jiném. Co když se mluví o nás? Jaká je naděje pro moralisty a pokrytce?

Blázniví křesťani

(1. Korintským 1:26-31) Proč křesťani nejsou lepší než ostatní, I když se tak někdy tváří? Bůh zachraňuje naproti tomu, jací jsme. Ne proto jací jsme.

Bláznivá zpráva křesťanství

(1. Koritnským 1:18-25) Poselství Ježíšové smrti je často bláznivou zprávou pro nevěřící. Ale pro věřící je to nádherná zpráva. Ježíš je naše moc a naše moudrost. Jak to prakticky vypadá?

Krok víry

(Rút 3) Noemi a Rút se dostávají do zvláštní situace. Je potřeba udělat krok víry, něco podniknout. Jejich rozhodnutí je zvláštní, ale možná nám pomůže v našich vlastních rozhodnutích, když se podíváme, co vše je za tím.
  • 1
  • 2