Píseň – Zachránce vzácný

Píseň – Zachránce vzácný

Proč nazýváme Ježíše Krista Zachráncem Vzácným a Králem Slávy? Protože byl způsobem bytí roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, ale sám sebe zmařil kvůli nám. Touto obětí nám umožnil přístup k Bohu a tom tahle píseň je.