Tobě králi toužím (Píseň)

Tobě králi toužím (Píseň)

Tobě, Králi toužím čest, slávu vzdát,
celým srdcem chválím jméno Tvé.

Ze vší síly zpívám a vzdávam dík,
před Tebou se skláním, Pane můj.

Dávám ti srdce své i duši svou, chci jet pro tebe žít.
Skaždým nadechnutím, s každým procitnutím chci jen Tvou cestou jít.