Základy křesťanství (Stránka 2)

Základy křesťanství (Stránka 2)

4. Díl: Ježíš

Kdo je přesně Ježíš Kristus, proč je pro křesťanství tak zásadní?

5. Díl: Spása z víry

V čem je křesťanství tak jiné od všech okolních náboženství?

6. Díl: Posvěcení

Když se někdo stane křesťanem, tak se očekává, že bude ve své víře růst. Jak tenhle proces vypadá?