Bůh nade vším a zároveň blízko

Bůh nade vším a zároveň blízko

(Daniel 1:1-10) Bůh je nad národy, vydává krále do rukou nepřátel a rozhoduje o národech. Ale zároveň je Bohem, který je aktivní v našich životech a stará se o nás osobně.