Kázání v Bůh

Záchrana přichází

(Lukáš 1:39-80) Bůh splní to, co slíbil. Alžbětě a Marii je zaslíbený syn. Jan Křtitel a Ježíš. Jaká je jejich role?

Prázdnota ateismu

Jestli má člověk náboženství jako berličku pro život, o to víc berliček potřebuje ateista. Kniha kterou doporučuji pro hlubší studium: https://www.bookdepository.com/Reasonable-Faith-William-Lane-Craig/9781433501159?ref=grid-view&qid=1622450977973&sr=1-1