Kázání v Bůh

Dej mi argument!

(Lukáš 20:1-8) Za Ježíšem přichází lidi a chtějí, aby je přesvědčil, kdo vlastně je. Jak na to Ježíš odpovídá?

Poslední naděje

(Lukáš:20:9-19) Pokud Bůh promluvil, jak bychom měli reagovat? Co je naší nadějí před Bohem? Proč poslední naděje?

Skeptici

(Lukáš 11:29-36) Jak Ježíš odpovídá lidem, kteří chtějí mít na všechno důkaz?