Kázání v Bůh

Skeptici

(Lukáš 11:29-36) Jak Ježíš odpovídá lidem, kteří chtějí mít na všechno důkaz?

Záchrana přichází

(Lukáš 1:39-80) Bůh splní to, co slíbil. Alžbětě a Marii je zaslíbený syn. Jan Křtitel a Ježíš. Jaká je jejich role?