Co (ne)dělat se Starým Zákonem?

Co (ne)dělat se Starým Zákonem?

(1. Timoteova 1:8-20) Jak přistupovat ke Starému Zákonu? Co jsou časté chyby, které děláme, když ho čteme?