Kázání v 1. Timoteova

Může žena vyučovat v církvi?

(Konference) Pavel říká, že nedovoluje ženě, aby vyučovala a měla moc nad mužem. Je to pořád platný příkaz? Co tím Pavel přesně myslí? Není tahle pasáž silně kulturně zabarvená? Rozbor 1. Timoteovi 2:8-14. Záznam z konference Máme co zvěstovat v Popradu, 2024.

Boj o štěstí

(1. Timoteova 6:1-10) Mluvili jsme o snaze mít šťastný život, o lásce k penězům a o tom jak to souvisí s Evangeliem v našem životě.

Jak a proč mít v úctě vedoucí?

(1. Timoteova 5:17-24) Mluvili jsme hodně o vedoucích a o tom, co by měli umět a zvládat. Jaký bychom měli mít k nim přístup? Proč Bible říká, že si zaslouží svojí čest? Co to znamená a jak to vypadá?

Bůh je soucitný

(1. Timoteova 5:1-16) Proč Nový Zákon tak často mluví o vdovách? Vztah Boha k vdovám odhaluje jeho vztah k lidem.

Pravá zbožnost

(1. Timoteova 4:6-10) Jak vypadá zbožnost? Co to vůbec je? Potřebuješ Boha, aby si byl dobrý člověk?

Vedoucí v církvi

(1. Timoteova 3:1-13) Kdo vůbec může být vedoucí v církvi? Co musí splňovat? Jak jsme na tom v ČR s vedoucíma? Bůh má velké požadavky na vedoucí v církvi.

Role žen v církvi

(1. Timoteova 2:11-15) Jaká by měla být role žen v církvi? Ne všechny církve souhlasí s výkladem těchto veršů v Bibli. Jsou kulturně zabarvené? Měli bychom je vykládat jinak? Jaký je správný pohled?

Bůh chce zachránit všechny lidi

(1. Timoteova 2:1-10) Jestli chce Bůh zachránit všechny lidi, tak co to pro nás znamená? Zpráva o tom, co Kristus udělal, boří hranice mezi lidmi. Boří sociální, rasové a jakékoliv jiné hranice.
  • 1
  • 2