EP28: Ženy ve staršovstvu, co je to staršovstvo? / Štefan Evin, Pavel Černý

EP28: Ženy ve staršovstvu, co je to staršovstvo? / Štefan Evin, Pavel Černý

(Podcast) Mají být ženy ve vedení církve?

K dalšímu studiu:

Women in the Church: Podrobná studie 1. Timotea 2:8-15 s kulturním pozadím
https://amzn.eu/d/a6lRau7

Kázání na téma: Proroctví
https://www.youtube.com/watch?v=gJscd5p3_ic
Kázání na téma: Pokrývky hlavy
https://www.youtube.com/watch?v=w52ol04zZb4
Kázání na téma: Role žen v církvi

https://www.youtube.com/watch?v=MWrscYed1vk

Pavlovy články:
Muž je hlavou
https://www.kostel.cz/wp-content/uploads/2024/04/ThV081_cerny_kefale.pdf
Služba žen v církvi
https://www.kostel.cz/wp-content/uploads/2024/04/Postaveni_a_sluzba_zen_v_cirkvi.pdf