Křesťan chodí ve světle

(KJ Šumperk) Bůh je světlo, které odhaluje hřích a žádný hřích před ním není skrytý. Křesťan je hříšný člověk, který však chce a potřebuje přebývat v Božím světle, ve kterém každý jeho hřích vyjde najevo. – 1. Janova 1:5-10