Kázání v 1. Janova

(1. Janova 2:7-14) Ježíš mění náš život už teď. Pokud jsme křesťané, měli bychom mít lásku k lidem okolo sebe, kterou v nás působí On. Neděláme to proto, aby nám dal spasení, ale proto, že On už nám naše hříchy odpustil.