Kázání by Honza Pokorný

Křesťan chodí ve světle

(KJ Šumperk) Bůh je světlo, které odhaluje hřích a žádný hřích před ním není skrytý. Křesťan je hříšný člověk, který však chce a potřebuje přebývat v Božím světle, ve kterém každý jeho hřích vyjde najevo. – 1. Janova 1:5-10

Věčný život

(KJ Šumperk) V úvodu do nové série se zabýváme otázkou věčného života. Díky Ježíši ho mají všichni, kdo v něj věří. Není však jen o nekonečné délce, ale především o Tom, s kým ho můžeme prožít. – 1. Janova 1:1-4

Kde najdu pomoc?

(KJ Šumperk) V životě neustále přicházejí problémy a náročné výzvy, které musíme řešit. Ve všech těchto situacích se však můžeme obrátit na Ježíše. – Matouš 14:22-36