Křesťanství je o pravdě

Křesťanství je o pravdě

(Jan 4:43-54) Je křesťanství více o emocích nebo o pravdě? A jestli o pravdě, co to znamená? Není moderní náboženství spíše o tom, co prožíváme místo o tom, co je ve skutečnosti pravda?