Kázání v Pravda

Po čem žízníme?

(KJ Šumperk ) Jaký je smysl? Proč děláme to, co děláme? Snažíme se náš život naplnit věcmi, ale zdá se, že nikdy nemáme dost. – Jan 4:1-26

Proč být vděčný?

(1. Korintským 1:4-9) Jaké důvody máme k tomu, abychom byli vděční? Vděční za něco, za co by normální lidé vděční nebyli?

Pravda

(Jan 8:31-36) Co je pravda? Má nějakou hodnotu? Dá se zjistit?

Křesťanství je o pravdě

(Jan 4:43-54) Je křesťanství více o emocích nebo o pravdě? A jestli o pravdě, co to znamená? Není moderní náboženství spíše o tom, co prožíváme místo o tom, co je ve skutečnosti pravda?