Nejdůležitější otázka

Petrovo zapření

(Jan 18:12-27) Zatímco Ježíš stojí před nespravedlivým soudem a snáší rány, tak ho Petr zapírá nepřátelům.

Ježíš před Pilátem

(Jan 18:27-19:16) Ježíš čelí obžalobě ze strany židovských vedoucích. Chtějí ho zabít, proto musí předstoupit před Piláta. Ježíš vede s Pilátem zajímavý a hluboký rozhovor.

Ježíš zatčen

(Jan 18:1-11) Ježíš odešel na místo, které dobře znal on i jeho zrádce. Co nám tahle kratší pasáž o Ježíšově zatčení říká o jeho charakteru?

Náboženství omezuje

(Jan 17:6-19) Jedna z častých kritik náboženství je, že náboženství omezuje. Když se někdo zapojí do církve, tak musí přestat dělat hodně věcí, které má rad – musí se třeba přestat dívat na televizi atd. Je to pravda?