Deset družiček

“Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naprotiženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.Pošetilé vzaly [své] lampy, ale nevzaly s sebou olej.Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel,začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: „Hle, ženich! Vyjděte muvstříc!“ Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: „Dejtenám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!“ Ale rozumné odpověděly: „Ne, nemuselo byvystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!“ Zatímco odcházely, abynakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; adveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: „Pane, pane, otevři nám!“ Ale onodpověděl: „Amen, pravím vám, neznám vás.“ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. ”

Tím, že jsme 2000 let vzdáleni této době, tak lampy a olej nám dnes nic moc neřeknou. Ale kdyžsi představíte svůj telefon, procenta baterie chylící se k nule, tak dobře rozumíme tomu coznamená mít nabitou powerbanku. A o tohle v tom textu jde. Jde o to být připraven v10.

Je to jako když vyrazíme s klukama z kostela na chatu v lese, kde není elektrika. Pár těchrozumných z nás počítá s tím, že tam elektrika nebude a tak jdeme připraveni s nabitými telefony,hodinkami, ipady a ještě v záloze powerbanka. Jiní, ti pošetilí, se soustředí více na to, abyzachovali pitný režim a v batohu táhnou víc piva než jídla, mobil ještě doma ráno vytažený znabíječky při začátku cesty už na 50% a powerbanka žádná. Večer pár fotek ze západu slunce,chvíle na ajsíkjů a fejsbuku. Sledování padajících hvězd, při kterém se nocí šíří světlo z ledky odfoťáku, abychom viděli pod nohy. Ráno je krásné, kafe voní, snídaňové špekáčky nad ohněm.Rychlý pohled na ranní novinky na fejsbuku, ale problém – baterka telefonu na jedenáctiprocentech. Brzy ti pošetilí prosí rozumné, aby jim půjčili svou powerbanku pro jejich umírající telefon. Ale nikdo se nechce podělit, protože se bojí že by tak nevystačilo pro nikoho, než se zase vrátí zpět do civilizace. Jde o to být připravený.

Ježíš v kontextu toho, že brzy nastanou poslední dny připravuje své učedníky, kteří se hovyptávají, kdy bude jeho druhý příchod Mt 24:3b. Ježíš učedníky varuje (24:4) a říká co se bude dít předtím (24:5-29), jak proběhne jeho příchod a jak shromáždí své vyvolené (30-31). Pak začínásérii podobenství, kterými se snaží zdůraznit potřebu být pozorní (24:33), bdít a být připravení (24:42,44, 25:10,13) a dobře využívat to co jsme dostali (25:29).

V našem podobenství je důraz na připravenost v 10. Problém nebyl že spaly. Spaly totiž všechny. Problém byl, že jedny nebyly připravené na čekání a druhé připravené byly. Ještě výrazněji pochopíme jejich pošetilost, když porozumíme, že v Židovské tradici a v přípravě na svatbu, bylo udržování světla v lampě jednou z hlavních nových “pracovních náplní” připravující se nevěsty.Je to jako kdyby jediný úkol, který napíšeme chlapům co jdou s námi na hory je vzít si sebou powerbanku a oni na to zapomněli.

Naše křesťanská připravenost není v udržování lampy nebo powerbanky. Naše připravenost je v obnově naší mysli (Řím 12:1-2) Božím slovem a žitím pro jeho slávu. To děláme tak, že denně se živíme tím co nám Bůh říká skrze Bibli, v čem nás usvědčuje svým duchem a taky naší reakcí v modlitbě k němu. Každá naše nedostatečnost a překročení jeho zákona nám připomíná, žepotřebujeme zachránce. Bůh sám udělal nejdůležitější “přípravu”. Připravil plán se zachráncem. Nejen ledajakým zachráncem, ale svým vlastním synem. Sami jsme byli mrtví ve svých vinách a hříších, ale Kristus za náš zemřel (Řím 5:8). Proto chceme zbytek života žít připravení a bdělí považovat se za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu (Řím 6:11) a usilovat o to, co je nahoře, kde Krisus sedí na Boží pravici (Kol 3:1-17)