Nezařazené

Deset družiček

“Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naprotiženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.Pošetilé vzaly [své] lampy, ale nevzaly s sebou olej.Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel,začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: „Hle, ženich! Vyjděte muvstříc!“ Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: „Dejtenám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!“ Ale rozumné…