Zamyšlení

Modlitba: součást boje v misijní válce

Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté, i za mne, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia, pro něž jsem poslem v řetězech, a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit. – Efeským 6:18-20 Život je válka Tento svět je proti nám, křesťanům. Stojíme proti mocnému nepříteli ve všem, co v našem životě děláme. Celý náš život je…