Jak nebýt pokrytcem

(Matouš 5) Vaškovo kázání z Majáku na Vsetíně. Součástí série kázání na hoře. Text: „Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.“

Předchozí
Čelit tlaku okolí
Další
Pýcha