Samostatná kázání

Kázání, které nebyla součástí žádné konkrétní série.

Mrtví budou žít

Proč věříme v Ježíše? Historie je plná mrtvých alternativ, je jen jeden, který byl vzkříšen z mrtvých.

Nevzdávej to!

(2. Korintským 4:1-6) Někdy ztrácíme nadšení, chceme přestat. Mysleli jsme si, že touhle dobou už budeme dál.

Boží království nejde zastavit

(Skutky 6:1-7) Kde jsou lidi, tam je i hřích a konflikt. Hřích se snaží zastavit Boží království. Ve Skutcích 6:1-7 vidíme, jak se první církev vypořádala s konflikty a Boží slovo se dále rozrůstalo.