Kázání v Matouš

Skutečný odpočinek

(Matouš 11:25-30) Věci okolo nám neustále nabízejí odpočinek. „Když mě budeš mít, tak budeš konečně šťastný a budeš mít pokoj..“ Co myslí Ježíš tím, když říká, že k němu máme přijít pro odpočinek?

Jak nebýt pokrytcem

(Matouš 5) Vaškovo kázání z Majáku na Vsetíně. Součástí série kázání na hoře. Text: „Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.“