Krok víry

(Rút 3) Noemi a Rút se dostávají do zvláštní situace. Je potřeba udělat krok víry, něco podniknout. Jejich rozhodnutí je zvláštní, ale možná nám pomůže v našich vlastních rozhodnutích, když se podíváme, co vše je za tím.