Proč bych se měl něčeho vzdát?

(Nehemiáš 11) Jirka pokračoval v sérii Práce jako na kostele. Zamyslel se nad tím, jestli nás Bůh volá vzdát se určitých věcí.