Kázání v Nehemiáš

Hotovo?

(Nehemiáš 13) Máme hotovo? Byli jsme v kostele, četli jsme si Bibli.. co víc? Byli jsme v práci, byli jsme ve škole. A teď už jen odpočívat..nebo ne?

Modlitba

(Nehemiáš 9) Co naší modlitbě chybí? V deváté kapitole se Boží lid modlí, můžeme si z toho vzít nějaký příklad?

Kniha jmen

(Nehemiáš 7) V tomhle videu je zvuk jen z kamery. Nehemiáš 7 je kapitola složená víceméně jenom z hebrejských jmen. Může k nám Bůh mluvit i skrze na první pohled nudné seznamy jmen? Sledujte, jak se s tím Vašek popral.

Strach, budování a obrana

(Nehemiáš 4) Pokračování v sérii Práce jako na KOSTELe. Vašek mluvil o tom, jak čelit strachu a ptal se, jestli budujeme něco, co dokážeme i bránit?
  • 1
  • 2