Kázání by Jiří Málek

Posuzování vs. Odsuzování

(1. Korintským 4:1-5) Vedoucí a i ostatní lidé v církvi dostávají posouzení i odsouzení. Můžeme posuzovat? Musí se vedoucí řídit každým názorem lidí?

Boj o štěstí

(1. Timoteova 6:1-10) Mluvili jsme o snaze mít šťastný život, o lásce k penězům a o tom jak to souvisí s Evangeliem v našem životě.

Trest smrti a amnestie

(Jan 8:1-11) Jirka pokračoval v sérii. Zabýval se velice známým příběhem z Ježíšova života. „Kdo z vás je beze hříchu, ať první hodí kamenem.“