Kázání v Kazatel

Suché období

(Kazatel 5) Měli jste někdy období, kdy jste Boha moc neslyšeli? Kdy se zdálo, že je vše proti vám? Modlit se moc nejde, Bible se nedá moc číst? Co v takovém období dělat? Vašek byl hostem v Olomouckém Metru.