Kázání v Duch Svatý

Záchrana přichází

(Lukáš 1:39-80) Bůh splní to, co slíbil. Alžbětě a Marii je zaslíbený syn. Jan Křtitel a Ježíš. Jaká je jejich role?

Proroctví

(1. Korintským 14) Jakým způsobem funguje proroctví v církvi? Je to dar pro i dnešek? Jaký je vztah mezi proroctvím a Biblí?

K čemu jsou dary Ducha?

(1. Korintským 12:1-11) Proč dává Bůh dary Ducha svatého církvi? Proč má někdo viditelnější dar a někdo méně viditelný dar?