Evangelium podle Lukáše

Evangelium podle Lukáše je pravdivé historické vyprávění o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Jak nebýt pokrytec?

(Lukáš 12:1-12) Za pokrytectvím častokrát stojí strach a nejistota. Jak můžeme doopravdy žít to, čemu věříme, a nebýt pokrytci?

Skeptici

(Lukáš 11:29-36) Jak Ježíš odpovídá lidem, kteří chtějí mít na všechno důkaz?

Proč se modlit?

(Lukáš 11:5-13) Nestačí jenom vědět „jak se modlit“, potřebujeme taky věřit tomu „proč se modlit“.