Kázání by Bedřich Smola

Poslušnost

(Filipským 2:12-19) Jak se stávat takovým člověkem, kterého ve mně Bůh vidí? Tentokrát mluvil náš host Bedřich Smola z Majáku na Vsetíně.

Hotovo?

(Nehemiáš 13) Máme hotovo? Byli jsme v kostele, četli jsme si Bibli.. co víc? Byli jsme v práci, byli jsme ve škole. A teď už jen odpočívat..nebo ne?

Bůh je hrdina

(1. Petrova 4:7-11) Co byste dělali, kdyby byl poslední den světa? Vašek a Bedřich mluví o dvou nejdůležitějších věcech, které můžeme ve světle konce dělat. Kdybyste se ohlédli za svým životem, byl by Bůh hrdina vašeho příběhu?