Kázání from Duben 2023

Poslední naděje

(Lukáš:20:9-19) Pokud Bůh promluvil, jak bychom měli reagovat? Co je naší nadějí před Bohem? Proč poslední naděje?

EP10: Římskokatolická církev, jaké jsou rozdíly, je možná spolupráce?

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi Římskokatolickou církví a protestanty? Je možná spolupráce i přes všechny naše rozdíly? Pavel Černý, Th.D. je bývalým předsedou Církve bratrské a taky bývalým předsedou Ekumenické rady církví. V současnosti vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři (ETS) v Praze. https://pavel.onesim.net https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Černý_(teolog)

EP9: Jak se překládá Bible, jaký překlad Bible je nejlepší / Michal Krchňák

Jak vznikal překlad Bible? Proč potřebujeme další český překlad? Jaký překlad Bible je nejlepší a jaké jsou mezi překlady rozdíly? Michal Krchňák je člen překladatelského týmu Staré smlouvy a redaktor Nové smlouvy pro Český studijní překlad Bible. V současnosti se věnuje projektu Evangelizační exploze a je součástí Křesťanského společenství v Liberci. https://www.eecr.cz https://biblecsp.cz

Mrtví budou žít

Proč věříme v Ježíše? Historie je plná mrtvých alternativ, je jen jeden, který byl vzkříšen z mrtvých.