Kázání from Červen 2024

Bůh lituje

(KJ Šumperk) Bůh lituje, že ustanovil Saula za krále. Saul je král, který následuje Boha jen napůl. Jak moc máme blízko i my Saulovi? – 1. Samuelova 15:10-35

Bůh nařizuje válku?

(KJ Šumperk) Bůh nařizuje Saulovi, aby úplně zničil cizí národ. Jak se k takovým textům postavit a jak je číst? Co si z toho můžeme dnes vzít my? – 1. Samuelova 15

K růstu potřebuješ druhé lidi

(KJ Šumperk) Křesťané v Tesalonice se stali vzorem ve víře všem věřícím. Měl bych o to usilovat i já? Jak můžu duchovně růst? Proč mám napodobovat druhé křesťany, když nejsou dokonalí? – 1. Tesalonickým

Křesťan chodí ve světle

(KJ Šumperk) Bůh je světlo, které odhaluje hřích a žádný hřích před ním není skrytý. Křesťan je hříšný člověk, který však chce a potřebuje přebývat v Božím světle, ve kterém každý jeho hřích vyjde najevo. – 1. Janova 1:5-10

Může žena vyučovat v církvi?

(Konference) Pavel říká, že nedovoluje ženě, aby vyučovala a měla moc nad mužem. Je to pořád platný příkaz? Co tím Pavel přesně myslí? Není tahle pasáž silně kulturně zabarvená? Rozbor 1. Timoteovi 2:8-14. Záznam z konference Máme co zvěstovat v Popradu, 2024.