Kázání by Viktor Kouřil

Jak nebýt pokrytec?

(Lukáš 12:1-12) Za pokrytectvím častokrát stojí strach a nejistota. Jak můžeme doopravdy žít to, čemu věříme, a nebýt pokrytci?

Skeptici

(Lukáš 11:29-36) Jak Ježíš odpovídá lidem, kteří chtějí mít na všechno důkaz?

Boj s pokušením

(Lukáš 4:1-13) Bůh je s námi. To ale neznamená, že se nám zkoušky vyhnou. Jak je můžeme zvládnout, až přijdou?