Kázání by Viktor Kouřil

Jak nebýt pokrytec?

(Lukáš 12:1-12) Za pokrytectvím častokrát stojí strach a nejistota. Jak můžeme doopravdy žít to, čemu věříme, a nebýt pokrytci?

Skeptici

(Lukáš 11:29-36) Jak Ježíš odpovídá lidem, kteří chtějí mít na všechno důkaz?