Kázání by Vašek Andrš (Stránka 3)

Dej mi argument!

(Lukáš 20:1-8) Za Ježíšem přichází lidi a chtějí, aby je přesvědčil, kdo vlastně je. Jak na to Ježíš odpovídá?

EP10: Římskokatolická církev, jaké jsou rozdíly, je možná spolupráce?

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi Římskokatolickou církví a protestanty? Je možná spolupráce i přes všechny naše rozdíly? Pavel Černý, Th.D. je bývalým předsedou Církve bratrské a taky bývalým předsedou Ekumenické rady církví. V současnosti vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři (ETS) v Praze. https://pavel.onesim.net https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Černý_(teolog)

EP9: Jak se překládá Bible, jaký překlad Bible je nejlepší / Michal Krchňák

Jak vznikal překlad Bible? Proč potřebujeme další český překlad? Jaký překlad Bible je nejlepší a jaké jsou mezi překlady rozdíly? Michal Krchňák je člen překladatelského týmu Staré smlouvy a redaktor Nové smlouvy pro Český studijní překlad Bible. V současnosti se věnuje projektu Evangelizační exploze a je součástí Křesťanského společenství v Liberci. https://www.eecr.cz https://biblecsp.cz

Mrtví budou žít

Proč věříme v Ježíše? Historie je plná mrtvých alternativ, je jen jeden, který byl vzkříšen z mrtvých.

EP7: Budoucnost církve, Církev bratrská, zranění z církve / David Novák

Před jakými problémy stojí církev v následujících 10 letech? Co je to Církev bratrská? Proč pobírá peníze od státu? Co když jsem církví zraněný a do žádné už nechci chodit? David je kazatelem sboru Církve bratrské 13ka: https://13ka.cz/ a předsedou Církve bratrské: https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkev_bratrsk%C3%A1 Jestli máš taky otázku, tak napiš na vasek@kostel.cz