Kázání from Prosinec 2021

Slyšte slavný nebe ples – Marie, Ludmila (Píseň)

Písnička Slyšte Slavný Nebe Ples vyzývá lidi k tomu, aby Bohu vzdali čest a slávu za to, že na Zem poslal svého Syna, který lidi zachránil od jejich vin. Tento Syn, Kníže pokoje, smíří lidi s Bohem a dá jim věcný život. A to je to, proč se máme radovat a vzdávat Bohu chválu. Zpěv: Marie Ehlers, Ludmila Andršová Originální píseň: Hark the Herald Angles Sing

Záchrana přichází

(Lukáš 1:39-80) Bůh splní to, co slíbil. Alžbětě a Marii je zaslíbený syn. Jan Křtitel a Ježíš. Jaká je jejich role?