Kázání from 2024

Bůh nařizuje válku?

(KJ Šumperk) Bůh nařizuje Saulovi, aby úplně zničil cizí národ. Jak se k takovým textům postavit a jak je číst? Co si z toho můžeme dnes vzít my? – 1. Samuelova 15

K růstu potřebuješ druhé lidi

(KJ Šumperk) Křesťané v Tesalonice se stali vzorem ve víře všem věřícím. Měl bych o to usilovat i já? Jak můžu duchovně růst? Proč mám napodobovat druhé křesťany, když nejsou dokonalí? – 1. Tesalonickým

Křesťan chodí ve světle

(KJ Šumperk) Bůh je světlo, které odhaluje hřích a žádný hřích před ním není skrytý. Křesťan je hříšný člověk, který však chce a potřebuje přebývat v Božím světle, ve kterém každý jeho hřích vyjde najevo. – 1. Janova 1:5-10

Může žena vyučovat v církvi?

(Konference) Pavel říká, že nedovoluje ženě, aby vyučovala a měla moc nad mužem. Je to pořád platný příkaz? Co tím Pavel přesně myslí? Není tahle pasáž silně kulturně zabarvená? Rozbor 1. Timoteovi 2:8-14. Záznam z konference Máme co zvěstovat v Popradu, 2024.

Pochyby a těžkosti

(KJ Šumperk) V neděli jsme nadšení a povzbuzení, ale pak přijde pondělí. Co musíme mít před sebou v normálních i těžkých dnech? – Žalm 16

Věčný život

(KJ Šumperk) V úvodu do nové série se zabýváme otázkou věčného života. Díky Ježíši ho mají všichni, kdo v něj věří. Není však jen o nekonečné délce, ale především o Tom, s kým ho můžeme prožít. – 1. Janova 1:1-4

Jak spolu přežít?

(KJ Šumperk) Jak spolu můžeme přežít, když jsme tak jiní? Jak nás křesťanství mění, abychom dokázali spolu ne jen přežít, ale ve skutečnosti rádi žít? – 1. Korintským 10:23-11:1

Radovat se v utrpení

(KJ Olomouc) Když trpíme, je normální, že jsme frustrovaní a ptáme se: Proč zrovna já? Jak se namísto toho můžeme radovat, i když se nám dějí těžké věci?