Kázání by Vašek Andrš (Stránka 25)

Bůh nás zvedá z gauče!

(Filispkým 1:12-16) V Pravém křesťanství zvedá Bůh lidi z gauče! Je nám naše pohodlnost důležitější než sdílení evangelia? Nevíme, co je Boží vůle pro nás, tak radši neděláme nic?

Suché období

(Kazatel 5) Měli jste někdy období, kdy jste Boha moc neslyšeli? Kdy se zdálo, že je vše proti vám? Modlit se moc nejde, Bible se nedá moc číst? Co v takovém období dělat? Vašek byl hostem v Olomouckém Metru.

Modlitba

(Nehemiáš 9) Co naší modlitbě chybí? V deváté kapitole se Boží lid modlí, můžeme si z toho vzít nějaký příklad?

Kniha jmen

(Nehemiáš 7) V tomhle videu je zvuk jen z kamery. Nehemiáš 7 je kapitola složená víceméně jenom z hebrejských jmen. Může k nám Bůh mluvit i skrze na první pohled nudné seznamy jmen? Sledujte, jak se s tím Vašek popral.