Evangelium podle Lukáše (Stránka 2)

Evangelium podle Lukáše je pravdivé historické vyprávění o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Dej mi argument!

(Lukáš 20:1-8) Za Ježíšem přichází lidi a chtějí, aby je přesvědčil, kdo vlastně je. Jak na to Ježíš odpovídá?

Poslední naděje

(Lukáš:20:9-19) Pokud Bůh promluvil, jak bychom měli reagovat? Co je naší nadějí před Bohem? Proč poslední naděje?