Kázání v Zákon

Křesťan umřel zákonu

(Římanům 7:1-6) Jaký je náš vztah k zákonu? K přikázáním, které obsahuje? Bible říká, že jsme umřeli zákonu. Co to znamená?