Kázání v Manželství

Muž je hlavou ženy

(1. Korintským 11:2-16) I když nám společnost čím dál více tvrdí, že mezi mužem a ženou není žádný rozdíl, Bible to tak nevidí. Muž a žena byli stvoření jinak. Muž není žena a žena není muž.

Manželství

(Efeským 5:21-33) Jak mění křesťanství vztah mezi mužem a ženou, kteří jsou v manželství?