Kázání v Smysl

Po čem žízníme?

(KJ Šumperk ) Jaký je smysl? Proč děláme to, co děláme? Snažíme se náš život naplnit věcmi, ale zdá se, že nikdy nemáme dost. – Jan 4:1-26

Bůh je lepší

(1. Samuelova 5) Proč a pro co žijeme svůj život? Co se dostává do popředí? Co známená vůbec, že by Bůh měl mít první místo?

Bůh chce tebe

(Lukáš 20:20-26) Ježíš v jedné větě shrnuje jednu ze základních a krásných pravd křesťanství.