Kázání v Ježíš

Jsme jedno s Kristem

(Římanům 8:1-4) Křesťani nejsou křesťany jen tím, že věří v něco, ale tím, že Bůh s nima něco zvláštního dělá. Není to jen v tom, že v Krista důvěřujeme, ale taky se s ním nějakým způsobem stáváme jedno.

Petrovo zapření

(Jan 18:12-27) Zatímco Ježíš stojí před nespravedlivým soudem a snáší rány, tak ho Petr zapírá nepřátelům.
  • 1
  • 2