Kázání v Ježíš

Jsme jedno s Kristem

(Římanům 8:1-4) Křesťani nejsou křesťany jen tím, že věří v něco, ale tím, že Bůh s nima něco zvláštního dělá. Není to jen v tom, že v Krista důvěřujeme, ale taky se s ním nějakým způsobem stáváme jedno.

Petrovo zapření

(Jan 18:12-27) Zatímco Ježíš stojí před nespravedlivým soudem a snáší rány, tak ho Petr zapírá nepřátelům.

Ježíš před Pilátem

(Jan 18:27-19:16) Ježíš čelí obžalobě ze strany židovských vedoucích. Chtějí ho zabít, proto musí předstoupit před Piláta. Ježíš vede s Pilátem zajímavý a hluboký rozhovor.

Ježíš zatčen

(Jan 18:1-11) Ježíš odešel na místo, které dobře znal on i jeho zrádce. Co nám tahle kratší pasáž o Ježíšově zatčení říká o jeho charakteru?
  • 1
  • 2